DPM Nam Dinh
 
DPM Nam Dinh FC
Đường Trường Trin
   Nam Định
   Vietnam
 
Gründung1965
 
Stadion