Shandong Luneng Taishan
 
Shandong Luneng Taishan FC
East 2 Ring Road
  250002 Ji'nan
   China
 
 
 
Gründung1988
 
Stadion